Başçiftlik Sözlüğü

A-Z | Z-A | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 25 most recent names in this directory
Zufra
Sofra (Yere kurulan, genellikle ağaçtan yapılmış yemek masası)
Sözlüğe Ekleyen: Abdullah ÇAKIRTAŞ

Zöbeki
Sakar, dengesiz, yeteneksiz, marifetsiz
Sözlüğe Ekleyen: Mehmet BOLAT

Zoğal
Kızılcık, çalılarda biten meyve türü
Sözlüğe Ekleyen: Cemal ÇAKIRTAŞ

Zırlamak
Ağlamak
Sözlüğe Ekleyen: Cemal ÇAKIRTAŞ

Zerzefil
Çaresizlik
Sözlüğe Ekleyen: Hakan KARAKAYA

Zenferi
Ocak, ocak ayı
Sözlüğe Ekleyen: Mehmet BOLAT

Zelve
Öküzleri boyunduruğa bağlayan ağaçtan yapma alet uçları, hafif eğri ve delikti
Sözlüğe Ekleyen: Cemal ÇAKIRTAŞ

Zebil
Çok
Sözlüğe Ekleyen: Cemal ÇAKIRTAŞ

Zahra
Buğday
Sözlüğe Ekleyen: Mehmet BOLAT

Yülemek
Kazımak
Sözlüğe Ekleyen: Cemal ÇAKIRTAŞ

Yörümek
Yürümek
Sözlüğe Ekleyen: Abdullah ÇAKIRTAŞ

Yonga
Kiremit yerine kullanılan tahta
Sözlüğe Ekleyen: Abdullah ÇAKIRTAŞ

Yohmil
Dağınık, düzensiz
Sözlüğe Ekleyen: Gökhan UĞUZ

Yımırta
Yumurta
Sözlüğe Ekleyen: Cemal ÇAKIRTAŞ

Yığmak
Dizmek (Ekin bağlarını bir araya toplayıp üst üste dizmek
Sözlüğe Ekleyen: Sermet KAYMAK

Yeğnik
Hafif olan, ağır olmayan
Sözlüğe Ekleyen: Cemal ÇAKIRTAŞ

Yazuk
Yazık, acıma duygusu
Sözlüğe Ekleyen: Gökhan UĞUZ

Yazu
Otlak, geniş düz çayırlık
Sözlüğe Ekleyen: Mehmet BOLAT

Yayuk
Yayık
Sözlüğe Ekleyen: Gökhan UĞUZ

Yayka
Yıka
Sözlüğe Ekleyen: Gökhan UĞUZ

Yavan
Sade
Sözlüğe Ekleyen: Mehmet BOLAT

Yaşmak
Baş örtüsü
Sözlüğe Ekleyen: Gökhan UĞUZ

Yastuk
Yastık
Sözlüğe Ekleyen: Sermet KAYMAK

Yasdu
Yatsı
Sözlüğe Ekleyen: Sermet KAYMAK

Yaluğuz
Yalnız, tek başına
Sözlüğe Ekleyen: Cemal ÇAKIRTAŞ