Genç Osman

4. Murat’ın Bağdat seferine yaşı küçük olduğu için gönüllü olarak katılan, Bağdat kalesine Osmanlı bayrağını dikerken şehit edilmiş olan Genç Osman.. Ünlü tarihçilerimizden Enver BEHRAM Şapolyo 1960’lı yıllarda yayımlanan hayat mecmuasının bir sayısında yazdığı makalesinde : Şapolyo tarihi tefkikleri sonucunda Genç Osman’ın Başçiftlik Köyünde Doğup büyüdüğünü,çok fakir ve öksüz bir ailenin çocuğu olduğunu bildirmektedir.

Sultan 4.Murat HAN’ın Bağdat Seferi için Orduyu Hümayuna asker toplanırken, yaya başıların ,ulakların, öncü akıncılarının Niksar’ın Başçiftlik köyüne geldiklerini, burada köy gençlerini güreşirken gördüklerini sultanın fermanını ilan edince, bu gençlerin içerisinden henüz bıyığı bile terlememiş, civan mert bir delikanlı olan Genç Osman’ın Osmanlı ordusuna yazılıp Bağdat’ın fethine katılmak için heyecanla can attığını, “sen henüz çocuk yaşta gençsin” denildiğinde kemik tarağı dudaklarına sapladığını, bunun üzerine orduya yazıldığını ve sonrada Bağdat önlerinde gösterdiği kahramanlıkları, Bağdat kalesine sancağı dikişini, orada düşüp Şehit oluşunu, fetihten sonra onu karşılamaya koşan Genç Osman’ın Annesine Başçiftlik’li akıncı arkadaşlarının Genç Osman’ın Şahadetini ve Yiğitliğini anlatınca Annesinin; “Ben onu hiçbir zaman abdestsiz emzirmedim. İsterdim ki Osman’ım Bağdat’ı kelle koltuğunda fetih ettikten sonra o hal üzerine gelip fakir anacığının kollarında Şahadet şerbetini içsin “ demiştir.

Ünlü tarihçi Enver Behram Şapolyo Sultan Murat Han’ın: “Vezirlik isterse üç tuğ vereyim,Vezirliği şayet ister mi Genç Osman? “dediği Başçiftlik köyünün kahraman şehit evladını dualarla yad ederiz.

Genç Osman’ın mekanı cennet,kabri nur olsun. AMİN.

Aman) Genç Osman Dediğin Bir Küçük Uşak
Beline Bağlamış İbrişim Kuşak (Of Of)
(Of Of) Askerin İçinde Birinci Uşak
Allah Allah Deyip Geçer Genç Osman (Of Of)

(Aman) Bağdadın İçine Girilmez Yastan
Her Ana Doğurmaz Böyle Bir Aslan Of Of
(Of Of) Kelle Koltuğunda Geliyor Kars’tan
Allah Allah Deyip Geçer Genç Osman (Of Of)

(Aman) Bağdadın Kapısın Genç Osman Açtı
Düşmanın Cümlesi Önünden Kaçtı (Of Of)
(Of Of) Kelle Koltuğunda Üç Gün Savaştı
Allah Allah Deyip Geçti Genç Osman (Of Of)

(Aman) Askerin Bir Ucu Göründü Van’dan
Kılıncın Kabzası Görünmez Kandan (Of Of)
(Of Of) Bağdadın İçinde Tozdan Dumandan
Toz Duman İçinde Kaldı Genç Osman (Of Of)