Belediyemiz

Başçiftlik’te belediye teşkilatı 1968 yılında kurulmuştur. Belediyemizin ilk Belediye Başkanı İhsan ŞEN seçilmiştir.

Belediyenin İlk Meclis üyeleri Ayaktakiler, Soldan Sağa : Cevat AVŞAR, Kemal KAYA, Şevket KAPUSUZ, Ahmet NAMLI Mehmet YAVUZ, Ahmet KILINÇ, Mahmut KAYA ve Abdullah ÖZDEMİR.

Oturan : İhsan ŞEN (Belediye Başkanı)

Belediye teşkilatının faaliyete geçmesinden sonra hızlı bir gelişme gösteren Başçiftlik kasabası, kasaba olmakla yetinmeyip ilçe olmak için uzun uğraşlar vermiş sonunda başarıya ulaşmıştır.

Başçiftlik’in ilçe olması için Anavatan Partisi Tokat milletvekillerinin İçişleri Bakanlığına gönderdikleri muvafakat dilekçesi

20 Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de çıkan 3644 sayılı kanunla ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Yine aynı yasa ile Alan, Asar, Aydoğmuş, Dağüstü, Erikbelen, Sarıağıl, Karacaören, Şahnalan ve Yeşilçam köyleri daha önce bağlı oldukları Niksar İlçesinden ayrılarak Başçiftlik İlçesine bağlanmışlardır.

30 Aralık 1998 tarih ve 50354 sayılı karar ile Karacaören Köyü’nde belediye teşkilatı kurulmasına karar verilmiş olup 12.11.2012 tarihli 6360 Sayılı Kanunla Karacaören Belediyesi kapatılmıştır.

Yine 05.Ocak 1999 tarih ve 23574 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İçişleri Bakanlığı’nın 98/50413 sayılı kararı ile Reşadiye İlçesine bağlı Hatipli Kasabası Başçiftlik İlçesine bağlanmıştır.

Kaynak: Dünden Bugüne Başçiftkik (Şaban BOLAT)