Coğrafi Durumu

Karadeniz Bölgesi’nin, Orta Karadeniz Bölgesi içerisinde, Tokat İli’ne bağlı genç bir ilçedir. Karadeniz sahilinden 85 km içeride sayılır. Yaklaşık olarak 37 derece, 17 dakika doğu meridyenleri ile 40 derece,28 dakika kuzey enlemleri arasında yer alır. Yüksekliği ortalama 1500 metredir. Canik Dağları’nın Güney eteklerinde, bir anlamda, Kuzey Anadolu dağlarına yaslanmıştır. Bu dağların üzerinde bazı köyleri bulunmakta ve yaylaları da bu dağ sinsilesi üzerinde olup, Kümbet kırı’na doğru uzanır. Bu açılardan Ordu İli’ne hudut bulunur. Doğu yönü Reşadiye, diğer yönlerinde Niksar ilçesiyle çevrilidir. Yüzey şekilleri genelde yüksektir. Büyük Camii ve yanındaki çeşmenin rakımı 1426 m’dir. Keltepe ve Alaçal ile, yaylasındaki Somun Tepesi’nin yüksekliği de 2000m kadardır. Yazı alanı, Çamurcuk ve diğer alanların yüksekliği ortalama 1400 metreyi bulur. Karacaören’in bütün özellikleri ilçeyi andırır. Diğer yedi mahallenin rakımları 1000 m ve onun altındadır. Alan, rakım olarak yüksektir. Arazi engebeli ve dağlıktır.

Denizden yüksekliği 1425 metre olan Başçiftlik’in batısında büyük Çal tepesi, kuzeyinde Çartıl, Sivrilce güneyi ise Karaçam ormanlarının bulunduğu yüksek tepelerle çevrilidir. Doğusu düzlük alanlarla kaplıdır. Bu düzlük Bereketli ve Bozcalı Kasabalarına kadar devam eder. Başçiftlik’de iklim, karasal iklim ile Karadeniz ikliminin karışımından meydana gelen bir çeşitlilik arz eder. Kış mevsimi çok kar yağışlı ve soğuk geçer.

İklimi: Rakımının oldukça yüksek olması ve Karadeniz’den oldukça iç kısımlarda kalmasından dolayı ve yine deniz etkisinin Canik Dağları tarafından kesilmesinden ötürü “”Kara İklimi’ etkilerini gösterir. Kışlar, genelde karlı ve uzun geçmektedir.

Yağışlar, genelde İlkbahar ve Sonbahar mevsimlerinde yağmakta olup yazın ise kurak ve az yağışlı geçmektedir. Ayrıca yaz ayları oldukça sıcak geçmekte ve bu sıcaklık Temmuz ve Ağustos’un da ortalarına kadar sürmektedir. Bitki Örtüsü bakımından Başçiftlik oldukça zengindir. Orman alanlarının geniş olmasından dolayı ilçemiz ve civar mahalleleri “Orman İçi” sayılır.

Bol miktarda kayın, gürgen, meşe ve pelit olmak üzere, kızıl ağaç ve kavak gibi, orman bitkileri bulunur. Bu bitkiler yapraklarını dökerler. Yaprakları dökmeyenler ise sarıçam ve karaçam cinsleridir. Bunlar geniş orman alanlarında bir arada ve birkaç cinsi ile birlikte bulunmaktadır.

Çalılık ve değişik cins bitkilere de zaman zaman rastlanır. Belbaşı ve Katırbeli alanlarında kayın ve gürgen cinsi boldur. Kuşburnu bol yetişmekte olup, yaylaları çimen ve otlu olmasının yanında da bol kekiklidir.