Sosyal Durumu

Konut : İlçe merkezinde 650 adet konut bulunmakta olup, bunun %30’u ahşap % 70’i betonarmadır. İlçemizde henüz Kooperatif türü toplu konut sistemi yerleşmemiştir.

Sosyal Yaşantı : İlçemizde sosyal tesis ve sanayi bulunmadığından işsizlik söz konusudur. Bu bağlamda genç nüfus İstanbul başta olmak üzere diğer illere göç etmiştir. Başçiftlik’de bulunanlar ise kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tarım ve hayvancılık ile meşgul olmaktadırlar.

İş ve Çalışma Hayatı : İlçemizde sanayi sektörü bulunmadığı için halkın çalışan kesimi tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İş ve istihdam alanı olmadığından genç nüfus, büyük kentlere göç etmekte ve ilçe de yaşayan nüfus her geçen gün azalmaktadır. Kalan nüfus genelde yaşlı ve kadın nüfustur. Önümüzdeki yıllarda istihdama yönelik çalışma yapılamayıp aynı hız ile göç devam ederse, on yıla kadar, bugün yaşayan nüfusun, yarısına düşeceği tahmin edilmektedir.

E-EKONOMİK DURUM

Ekonomik Hayatın Tarihi Gelişimi : İlçemiz ekonomisi % 20 nispetin de halıcılığa %80 nispetinde çiftçilik ve hayvancılığa dayanmaktadır. 1971 yılında gerçekleştirilen halıcılık çalışmaları büyük bir ivme kazanarak çevreye dağılmış hatta ilçemize yakın vilayetlere ve bölgelere dağılmış büyük bir iktisadi potansiyel oluşturmuştur. İlçemizdeki halıcılığın hızı 1990 Körfez krizinden sonra gerilemiştir.İlçemizde daha önceki yıllarda ekonomi % 75 halıcılığa dayalı iken bugün %20 seviyelerine gerilemiş, buna paralel olarak da İlçemiz ekonomisi zayıflamıştır. Önceki yıllarda ilçemiz merkezinde 1200 olan tezgahı sayısı bugün 100 civarlarına inmiştir. Dolaysıyla halı üretimi de gerilemiştir. Halıcılığın gerilemesinde üç ana unsur etkisini hala devam ettirmekte olup bunlar,malzemede bozulma, imalatta bozulma ve ihracattaki tıkanma şeklinde devam etmektedir. İlçemiz merkezinde ve bağlı birimlerde 60×60 (Hereke) tipi halı dokunmaktadır. Ortalama bir tezgahta yıllık 10 m2 civarında halı dokunmakta olup, ilçe merkezi ve köylerinde yıllık yaklaşık 2.000 m2 halı dokunmaktadır. Bugünkü fiyatlarla halının metrekaresi 350,00-TL ile 400,00-TL arasında satılmaktadır. Üretilen halıların % 50‘si iç pazarda tüketilmekte %50‘si ihraç edilmektedir.

İlçemiz halıcılığının başlaması ile birlikte geçim düzeyi çok fakir olan halk fakirlikten ve gurbet elde çalışmaktan kurtulmuş özellikle 1975-1982 yılları arasına isabet eden zaman içerisinde maddi ve sosyal yönden çok gelişme kaydetmiştir.

İlçemiz merkezindeki betonarma yapılaşma bu yıllarda gerçekleşmiştir. Halkımız beyaz eşya ve televizyonla bu yıllarda tanışmıştır. Halıcılık sayesinde para kazanan halk, yavaş yavaş dışarıya açılmış ve sosyal yaşam düzeyini yükseltmiştir. Bu yükseliş ilçe merkezi olana kadar devam etmiş ve ilçe olmanın alt yapısını hazırlamıştır. Halıcılıkla ilgili olarak 1985 yılından itibaren 5 tane ‘Halı Festivali‘ düzenlenmiştir. Başçiftlik bu festivaller sayesinde çevrede kendini tanıtmış ve Başçiftlik’in ilçe merkezine dönüşmesinde etken olmuştur. Halı festivalinin bir amacı da halıcılıkta kaliteyi artırmak gayesiyle çeşitli dallarda ‘En kaliteli halı ‘ yarışması tertip edilmiş ve birinci gelen halılara ödüller verilmiştir. Bütün bunların yanında çeşitli kültür faaliyetleri daha da canlı yapmıştır.

İlçemiz 20 Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3644 Sayılı Kanunla kurulmuş olup aynı yasayla 9 adet köy Niksar ilçesinden alınarak ilçemize bağlanmıştır. İlçenin resmen açılışı 27.09.1991 günü yapılarak faaliyete geçirilmiştir. İlçemizin faaliyete geçtiği günden bu zamana kadar geçen süre içerisinde resmi kurumların açılışı sağlanmış devlet yapısı çok az bir eksikle oturtulmuştur. Ancak bu durum ilçemizdeki nüfus hareketinin durmasına yetmemiştir.

İlçemiz özellikle son yıllarda işsizlik nedeniyle çok göç vermiştir. Bu da ilçemizi olumsuz yönde etkilemektedir.

Sanayi : İlçemizde hiçbir sanayi kuruluşunun bulunmaması İlçe halkının büyük şehirlere göç etmesinde en büyük etkendir. Soruna çare bulmak amacıyla bazı kesimlerin şirketleşme yoluna gitme çabaları sonuç vermemiştir.

Kaynak: Başçiftlik Kaymakamlığı