Atasözlerimiz

Atasözleri, atalarımızın uzun deneyimlerine dayanan, yargılarını kısa cümlelerle anlatan çok değerli kalıplaşmış sözlerdir. Şekil olarak kalıplaştığı için atasözlerindeki sözcüklere yeni sözcük eklenmez. Türkçe’nin tümüne mal olmuştur.

 • Aç ayı oynamaz.
 • Aç it fırın yıkar.
 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
 • Ahmak ata binmiş, kendini ağa sanmış.
 • Akacak kan damarda durmaz.
 • Atın ölümü arpadan olsun.
 • Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zuma az.
 • Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.
 • Ağır ol molla desinler.
 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 • Allah kimsenin yolunu yolsuza düşürmesin.
 • Arife tarif gerekmez.
 • At, binicisine göre kişner.
 • Attan düşen ölmemiş, eşekten düşen ölmüş.
 • Atın yerine eşek bağlanmaz.
 • Ay var yılı besler, yıl var ayı besler.
 • Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var.
 • Bal tutan parmağını yalar.
 • Bekara karı boşamak kolaydır.
 • Besle kargayı oysun gözünü.
 • Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.
 • Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
 • Bir hatır, iki hatır, üçüncüsü vur yatır.
 • Büyük büyüklüğünü bilmeyince küçük küçüklüğünü hiç bilmez
 • Bu karık başa varmaz.
 • Can çıkmayınca huy çıkmaz.
 • Çoban isterse tekeden süt çıkarır.
 • Çok söyleme arsız, çok saklama hırsız edersin.
 • Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yerde görünme.
 • Dağ başına kış, adam başına iş gelir.
 • Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
 • Dirgene dayanamayan porsuk harmana girmez.
 • Düven öküzünün ağzı bağlanmaz.
 • Ekin ekmedim ki göğe bakayım.
 • El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
 • Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.
 • Eşek hoşaftan ne anlar?
 • Eşek çamura batınca yol gösteren çok olur.
 • Eşek çamura batınca sahibinden yiğit kimse olmaz.
 • Eşeğin canı yanınca attan ileri gider.
 • Evdeki hesap çarşıya uymaz.
 • Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
 • Gazın cücüğünü güzün sayarlar.
 • Güttüğü bir koyun, ıslığı dağı taşı tutuyor.
 • Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
 • Gönül düştü bir b… o da mis gibi koka.
 • Hamama giren terler.
 • Her horoz kendi çöplüğünde öter.
 • Her inişin bir yokuşu vardır.
 • Her yiğidin bir yoğurt yeyişi vardır.
 • Isına ısına yaz gelir, soğuya soğuya kış gelir.
 • Isıracak it dişini göstermez.
 • İtle dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak iyidir
 • iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır
 • işleyen demir ışıldar.
 • Katranı kaynatmakla olur mu şeker? Cinsi bozuk olan cinsine çeker.
 • Kavun, karpuz da yata yata büyür.
 • Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
 • Keçinin uyuzu pınarın gözünden içer.
 • Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.
 • Keskin sirke küpüne zarar verir.
 • Kızını dövmeyen dizini döver Koyunu güden kurdu görür.
 • Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
 • Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur.
 • Leyleğin ömrü laklakınan geçer
 • Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
 • Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
 • Ne ekersen onu biçersin.
 • Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.
 • Odun odunu yarar, ahmak kendini yorar.
 • Oğlan dayıya, kız emeye (halaya) çeker.
 • Öküzün büyük olsun da çekmezse çekmesin.
 • Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar.
 • Parayı veren düdüğü çalar.
 • Parayı itin boynuna asmışlar, herkes peşi sıra “it efendi diyerek gezmiş.
 • Rüzgâr eken fırtına biçer.
 • Sabreden derviş, murada ermiş.
 • Sev seni seveni, yerdeki toprak ise; sevme seni sevmeyeni Mısır’da sultan ise.
 • Sona kalan donakalır.
 • Su testisi su yolunda kırılır.
 • Sen ağa ben ağa, bizim ineği kim sağa.
 • Suyun yavaş akanından, adamın yere bakanından kork.
 • Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
 • Taşıma su ile değirmen dönmez.
 • Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkânıdır.
 • Ucuz etin yahnisi yenmez.
 • Uyuma çuval ağzı aç.
 • Ummadık taş, baş yarar.
 • Vakitsiz öten horozun boynunu vururlar.
 • Yağmasan da gürle.
 • Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder.
 • Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
 • Zorla güzellik olmaz.
 • Zararın neresinden dönersen kardır.

  Kaynak: Dünden Bugüne Başçiftlik (Şaban BOLAT)