Efsaneler

ANALI KIZLI KAYA:

Başçiftlik’in kuzeyinde Canik Dağlarının yüksek düzlüklerindeki bozkırlar Başçiftlik, Niksar ve Erbaa’nın bazı köylüleri tarafından yaylak olarak kullanılmaktadır. Mayısın ortalarında yaylaya göçülür. Ağustosta hasat zamanına kadar burada kalınır.

Yaylaya göç günleri… Genç bir kadın yayla yolunu tutmuştur. Sırtındaki beşikte bebeği, yanında küçük kızı ile yola çıkan genç anne yolunu şaşırarak dumanda, çisede kaybolur. Yolu yayla tarafadır. Ama nerede olduğunu kendisi de bilemez. Çocuklarıyla birlikte dönerler, dolaşırlar bir türlü yolu çıkarıp gidemezler. Kadın çaresiz, çocuklar perişan, tabiat şartları ise insafsızdır. Karanlık çöker. Kuş sesleri kurt seslerine karışır. Çaresiz anne, bütün kalbiyle, inançla, ihlâsla Allah’a yakarır.” Yarabbi kimsemiz, sahibimiz sensin. Bizi bu çaresizlikten kurtar. Bizi ya taş eyle, ya da kuş eyle.” Diye niyazda bulunur. Allah genç annenin ilk duasını kabul ederek onları oracıkta taş eyler.

Efsane böyle. Bugün defineciler tarafından sağı solu kırılan! kayalar halâ ayakta olup genç kadın ve çocuklarının kaderine sanki meydan okumaktadır.

GENÇ OSMAN:

Osmanlı imparatorluğunun gerileme devri… Sultan IV. Murat Bağdat üzerine sefer düzenlemiştir. Orduya asker toplamak amacıyla tüm ülkeye haberciler gönderilmiştir. Başçiftlik’te de davullar çalınır. Padişahın fermanı okunur. Gençler sıralanıp teker teker isimlerini yazdırırlar. Daha bıyıkları terlememiş, yeni yetme bir genç gelir. ‘Beni de asker yazın. Ben de savaşa katılmak istiyorum.” Der. Yazıcılar yazmak istemezler. Delikanlı ısrar eder. Bunun üzerine yazıcılardan biri ‘ Sen küçüksün. Senin daha bıyıkların bile çıkmamış.” Der. Bunun üzerine çok sinirlenen genç cebinden çıkardığı kemik tarağı bıyık yerine saplıyı verir. Kanlar fışkırırken “siz bıyık mı istiyordunuz? işte size bıyık. Şimdi artık yazılabilirim.” Bu olay yazıcıları çok etkiler. Hemen listenin başına Genç Osman diye yazarlar.

Rivayete göre adına destanlar yazılan, Bağdat kapısında şehit olan Genç Osman bu gençtir. Bugün ilçenin mahallelerinden birinin adı Genç Osman Mahallesidir.