Mahalli Oyunlar

HALK OYUNLARI:

Başçiftlik ve çevresinde halk oyunları daha çok düğünlerde ve mili bayramlarda oynanır. Bu oyunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Bar, tinyaba, ellik halayı, güloğlan, sarhoş barı, madımak ekip halinde oynanan oyunlardır. Çiftetelli, Konyalı, misket gibi oyunlarda tek veya gruplar halinde oynanır.

Eskiden uzun kış gecelerinde mahalle odalarında özellikle de düğünlerde seyirlik oyunlar oynanırdı. Kılık kıyafet değiştirilir, yüzler boyanır seyredenler hoşça vakit geçirirlerdi. “Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu.” Televizyon çıktı, bu çeşit oyunlar da artık eskilerde kaldı. Yeni nesil bu oyunların adını bile bilmiyor.

EV VE ÇOCUK OYUNLARI:

Çocuklar mahalle aralarında, kır gezilerinde, okulda teneffüslerde bazı oyunlar oynamaktadırlar. Bu oyunlardan bazıları şunlardır: Saklambaç, Aç kapıyı bezirgân başı, birdirbir, dokuztaş, yağ satarım bal satarım, istop oyunu, yakan top, uzuneşek oyunu, körebe, köşe kapmaca, mendil kapma, elim sende, yakalamaç, ayaktan atlama oyunlarını sayabiliriz.

Eskiden taş dikme(dikili taş), tektürmeç, cincif, kuş toktur, goga, beştaş, arası kesmük, polis kaçak gibi oyunlar daha çok oynanırdı.